Ibland får man chansen att jobba med viktiga grejer. Viktigare än reklam. Futsal Education & Integration är ett sådant. Ett CSR-projekt som drivs av SFL (Svenska Futsal-ligan) och SEF (Svensk elitfotboll) där man tillsammans med starkta aktörer och med utgångspunkt i den snabbt  växande sporten Futsal kortfattat syftar till att bygga kunskap och ledarskap och aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling som ger effekter långt utanför idrottens arena. Start under 2021 med en långsiktig vision.
Jag har tagit fram logotyp/varumärke, profil och projektpresentation.
Back to Top