AD och konsultuppdrag, 2017 - pågående
Monterra är en modern medlemsorganisation inom VVS-branschen med fokus på god service, attraktiva inköpskanaler och brett utbud som finns till som ett komplement till VVS-firmornas redan befintliga verksamhet. Jag har arbetat med presentations- och informationsmaterial, webbdesign och grafisk design. Jag har hjälpt till att förtydliga och visualisera Monterras erbjudande och företagets tjänster mot befintliga och potentiella nya parters samt arbeta med marknadsföring till Monterra och Monterra-partners. 
Back to Top