Novo Kapital är en modern, trygg och komplett finanspartner som hjälper små och stora företag att stärka likviditet
och möjliggöra fler lönsamma affärer. Jag har fick äran att förnya företagets logotyp, ta fram en grafisk profil, designunderlag till en uppdaterad hemsida och diverse material. 
Back to Top