AD/Formgivare, Forsman & Bodenfors Factory, 2009-2015
Varumärkesarbete, marknadsföring och kommunikation för Tele2 tillsammans med F&B.
B2C, B2B, Tele2 Stores samt Event (Tele2 Arena).
Telekomföretagen verkar i en intensiv bransch. Under mina 6 år som AD i Tele2-arbetsgruppen på Forsman & Bodenfors Factory genomgick många telekombolag en stor utveckling och konkurrensen var stenhård. Smartphones tog plats i var mans hand och med det förändrades användningen av mobiltelefoner markant. Därtill även produkter, tjänster och utbud från telekomföretagen. De som inte hängde med halkade efter. Vi arbetare tätt med kunden, agerade snabbfotat och utmanades dagligen att tänka utanför boxen.
Back to Top