Konsultuppdrag, 2020 - pågående
Thoreb är ett marknadsledande företag som erbjuder innovativa lösningar mot i första hand kollektivtrafik med intelligenta arkitektursystem, realtidsinformation och flertalet andra tekniska produkter. Idag är levererar de lösningar för en attraktiv kollektivtrafik till hela 55 olika marknader. Mina uppdrag har innefattat framtagning av presentationsmaterial och mallar i syfte att förtydliga företagets omfattande produktportfölj och fördelar mot den svenska marknaden. 
Back to Top